Telefon   099/3333-884  Facebook   

Pinus Pinea

Pinija je crnogorično stablo, koje može narasti do 25 metara visine tvoreći u gornjem dijelu snažno razgranatu krošnju u obliku kišobrana.
U Hrvatskoj je pinija rasprostranjena po cijeloj obali.
Sadi se kao ukrasna biljka.
Osjetljiva je na sušna razdoblja i ne tolerira niske temperature niže od -10°C.