Telefon   099/3333-884  Facebook   

Catalpa Bignonioides (Katalpa)

Katalpa je listopadno stablo koje naraste do 18 metara visine tvoreći široku krošnju.
Kod nas se često uzgaja kao ukrasno drvo u parkovima i na drugim gradskim površinama.
Odgovara joj sunčani položaj, te zaštićena mjesta od jakih vjetrova.
Ima plod poput viseće mahune, dug 40 cm, koji se održi na stablu i preko zime.